Кръгла маса за приложението на медиацията

Кръгла маса на тема: „Приложение на медиацията в различните обществени сфери“ се проведе на 28.05.2019 г. в зала 1 на Икономически университет – Варна. Научно-практическият форум бе организиран от Камарата на медиаторите в България, ИУ – Варна, катедра „Правни науки“, Окръжен съд – Варна и Институт „Итера“.

Кръглата маса бе открита от доц. д-р Андриана Андреева – ръководител на катедра „Правни науки“. Към присъстващите се обърна и Лиляна Савова – председател на УС на Камарата на медиаторите в България. Приветствие отправи и председателят на Окръжен съд – Варна, Марин Маринов.

Във форума участваха представители на съдебните институции, варненската адвокатска колегия, университетската общност, основното и средното образование, неправителствени и бизнес организации, медиатори, които обсъдиха предизвикателствата при въвеждане на медиацията във всички сфери на нашето общество.      

Представените доклади показаха проявления на медиацията в обществения живот. Дискутирани бяха различни аспекти от спецификите, проблемите, тенденциите и обществените нагласи при прилагане на медиацията от различните позиции  на отделни социалните сфери. В края на форума участниците се обединиха около общото разбиране за нуждата от прилагане способите на медиацията във все повече области на обществените отношения и различни по естеството си конфликти.