Проведена преподавателска мобилност по програма Еrasmus+ с цел преподаване в Instituto de Estudos Superiores de Fafe, Portugal

Във Висше училище – Фафе, Португалия (IESF – Instituto de Estudos Superiores de Fafe, Portugal), доц. д-р Божидар Чапаров и гл. ас. д-р Анна Господинова от Икономически университет – Варна, катедра „Икономика и управление на строителството“ представиха България – нейните туристически ресурси, а така също и инвестициите в спортна инфраструктура и по-конкретно инвестициите в стадиони за футбол. Заключителната лекция на тема „ВЛИЯНИЕ НА СПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА“ (INFLUENCE OF SPORT INFRASTRUCTURE ON THE DEVELOPMENT OF TOURISM) беше изнесена на английски език пред студенти от специалност „Туризъм“. По време на дискусията доц. Чапаров и д-р Господинова изразиха своята убеденост по отношение изграждането и поддържането на модерна инфраструктура за развитие на професионалния футбол в България, която в бъдеще да привлича не само футболни привърженици, но и множество чуждестранни туристи.

Посещението на преподавателите бе в периода 06.05.2019 г. – 10.05.2019 г. по програма за обмен на преподаватели Erasmus+ с цел преподаване.