ДАТИ ЗА ПОПРАВКИ ЗА ОКС "БАКАЛАВЪР" 4 КУРС И ОКС "МАГИСТЪР" МАЙ 2019 Г.

Проф. д-р Е. Станимиров и доц. д-р В. Жечев

28.05 - 08:00 в зала 58

29.05 - 14:00 в зала 56

30.05 - 09:00 в зала 56

Доц. д-р Б. Василева

29.05 – 13.00 в каб. 211

30.05 - 13:00 в каб. 211

Доц. д-р Е. Тонкова

28.05 - 11:00 в каб. 317

29.05 – 11.00 до 14.00 ч в 1-433

30.05 - 11:00 в зала 56

Доц. д-р М. Кехайова-Стойчева

28.05 - 14:00 до 15:00 в зала 55

29.05 - 14:00 до 15:00 в зала 56

30.05 - 14:00 до 15:00 в зала 55

28.05 - 14:00 в зала 53

29.05 - 14:00 в зала 53

30.05 - 14:00 в зала 53

Гл. ас. д-р Б. Сербезова

28.05 - 14:00 в каб. 317

29.05 - 14:00 в каб. 317

30.05 - 14:00 в каб. 317

Гл. ас. д-р С. Иванов

28.05 - 14:00 в каб. 317

29.05 - 14:00 в каб. 317

30.05 - 14:00 в каб. 317

Гл. ас. д-р В. Кралева

28.05 - 9:30 в каб. Н-201

29.05 - 9:30 в каб. Н-201

30.05 - 8:00 в каб. 305