Г Р А Ф И К за поправителна изпитна сесия за студенти 4 курс

дата

28.05.2019 г.

29.05.2019 г.

30.05.2019 г.

преподавател

зала/

кабинет

час

зала/

кабинет

час

зала/

кабинет

час

Доц.д-р Илиан Минков

Н-107

8.00

Н-107

8.00

Н-107

8.00

Доц. д-р Силвия Благоева

1-222

8.00

1-222

8.00

1-222

8.00

 Доц.д-р Иван Петров

527

от14.00ч. до17.00ч.

527

от14.00ч. до17.00ч.

527

от11.00ч.

до14.00ч.

Доц.д-р Петя Данкова

Н-102

8.00

Н-102

8.00

Н-102

8.00

Доц.д-р Йордан Иванов

433

11.00

433

8.00

433

8.00

Гл.ас.д-р Пламен Павлов

306

8.00

306

8.00

306

8.00

Гл.ас.д-р Влади Куршумов

Н-102

8.00

Н-102

8.00

Н-102

8.00

Гл. ас.д-р Милчо Близнаков

306

8.00

306

8.00

306

8.00

Хон.доц.д-р Благо Благоев

1-222

8.00

1-222

8.00

1-222

8.00

Гл. ас.д-р Стоян Хадживеличков

527

8.00

527

8.00

527

8.00


 

Гл. ас. Д-р Калпачев ще проведе ликвидационна сесия на 03.06.2019 г. от 8.00 часа в зала Н-105.