График за поправителна сесия на дипломиращи се студенти - 28, 29 и 30 май 2019г

Катедра „Аграрна икономика“

Преподавател

Дата

Кабинет/зала

Час

Доц. д-р М. Станимирова

Гл. ас. д-р Павлина Иванова

28.05.2019

55

15:00

29.05.2019

58

10:00

30.05.2019

55

11:00

Гл. ас. д-р Д. Киречев

28.05.2019

55

15:00

29.05.2019

58

10:00

30.05.2019

55

11:00

Доц. д-р Т. Турлакова

28.05.2019

Н -101

8:00

29.05.2019

Н -101

8:00

30.05.2019

Н -101

8:00

Доц. д-р Г. Славова

Гл. ас. д-р Радмил Николов

28.05.2019

303

11:00

29.05.2019

303

11:00

30.05.2019

303

11:00

Доц. д-р Т. Георгиева

28.05.2019

303

11:00

29.05.2019

303

11:00

30.05.2019

303

11:00