Поправителна сесия за студентите от 4 курс

Проф. д-р Цв. Зафирова

28 май - зала 56, 15.00 ч

29 май - зала 58, 15.00 ч.

30 май - зала 56, 15.00 ч.

Доц. д-р Д. Серафимова

28 май – 11.00 ч.,  зала 1-56

30 май – 13.00 ч., каб. 229-в

Гл. ас. д-р Катя Владова

28 май - 8.00 ч., зала 58

29 май – 11.00 ч., зала 55

30 май – 9.00 ч.,  зала 58

Гл. ас. д-р В. Максимова

28 май – 11.00 ч., зала  Н-103

29 май – 14.00 ч., зала  Н-103

30 май – 10.00 ч., зала  Н-103

Гл. ас. д-р В. Колева

28 май – 14.00 ч., каб. 505

29 май – 14.00 ч., каб. 505

30 май – 14.00 ч., каб. 505

Х. ас. д-р П. Петров

28 май – 10.00 ч., каб. 64

29 май – 10.00 ч., каб. 64

30 май – 10.00 ч., каб. 64

Гл. ас. д-р П. Ангелова

28 май – 14.00 ч., каб. 225-б

Ас. д-р М. Владимиров

28 май – 9.00 ч., каб. 505

29 май – 9.00 ч., каб. 505

30 май – 9.00 ч., каб. 505