Поправителна сесия 4 к. и магистри

На 28, 29 и 30.05.2019 г., по време на поправителната сесия за 4 к. и магистри, 

преподавателите от катедра "Западноевропейски езици" ще изпитват, както следва:

в каб. 230, от 14 - 17.00 ч 

ст. пр. Соня Щерева

ст. пр. Свилен Илиев

ст. пр. Ивета Аспарухова

ст. пр. Юлияна Тодорова

ст. пр. Анета Стефанова

в каб. 230, от 8 - 11.00 ч 

ст. пр. Силвия Йоханова

 в каб. н-211, от 14 - 17.00 ч.

ст. пр. Диана Митева