Поправителна сесия 4 к. и магистри

Доц. д-р Владимир Досев ще изпитва по време на поправителната сесия в каб. 225а, както следва:

28 и 29.05.2019 г. - от 14.00 до 17.00 ч

30.05.2019 г. - от 11.00 до 14.00 ч