Записване за курс по италиански език

Записване за курс по италиански език

Италианският език е един от романските езици, който впечатлява със своята звучност, мекота и мелодичност на произношение. Центърът за професионално обучение (ЦПО) при Икономически университет – Варна, предлага курсове по италиански език на различни нива и за различни възрастови групи, включително и курсове за деца (в курсовете за деца, могат да участват лица от 7 годишна възраст до 18 години):

  1. Ниво А0 – 30 ч. начално ниво (от азбуката) - 120 лв.
  2. Ниво А1 – 60 ч. - 200 лв.
  3. Ниво А2 – 60 ч. - 220 лв.
  4. Ниво В1 – 75 ч. - 240 лв.
  5. Ниво В2 – 100 ч. - 290 лв.

Обучението се осъществява в малки групи, което цели по-ефективното усвояване на езиковите знания и умения.

Курсовете ще започнат след 20.06.2019 г. и ще се провеждат от утвърден преподавател. Учебният процес е организиран съобразно съвременните методи за преподаване на чужд език. Обхватът на учебната програма е с актуална тематика, която цели да подобри езиковите знания и умения.

Завършилите езиково обучение получават Удостоверение за допълнително обучение.

Кандидатстването се извършва със следните документи:

  • Студентската книжка (копие от първа и втора страница), когато лицето е студент от Икономически университет – Варна.
  • Копие на диплома за висше или средно образование, когато лицето не е студент от Икономически университет – Варна.
  • Две снимки.
  • Заявление по образец.

Когато участниците не могат сами да определят езиковото си ниво, това ще се направи на първата работна среща с курсистите, чрез решаване на тест.

Записването на специализантите се извършва при формиране на група с минимален брой 7 души до 10 юни 2019 г., при представяне на следните документи:

Бележка за внесена такса за обучение в Банка ДСК.

IBAN: BG 73 STSA 93003129276200
BIC: STSABGSF
трите имена, наименование на квалификационен курс: курс при ЦПО, и
талиански език и съответното ниво

За контакти:
Мариана Гегова
Икономически Университет - Варна
бул. Княз Борис I №77
гр. Варна, 9002
e-mail: 
lifelonglearning@ue-varna.bg
тел: 052 303265, 0884 699393
Официален сайт: 
https://old.ue-varna.bg