Изложба "99 от 100 – академични традиции в бъдещето" в ИУ – Варна

Изложба-експозиция, озаглавена „99 от 100 – академични традиции в бъдещето“, бе открита в Икономически университет – Варна на 13 май 2019 г. Тя се реализира по проект с финансова подкрепа от фонд „Култура“ на Община Варна. На официалното й откриване присъстваха главният архитект на Община Варна Виктор Бузев, директорът на общинската дирекция „Образование и младежки дейности“ Лилия Христова, почетният председател на Варненската търговско-индустриална камара Иван Табаков, ректорът проф. д-р Пламен Илиев, представители на академичното ръководство, преподаватели, студенти, служители. От името на домакините към присъстващите се обърна проф. д-р Пламен Илиев, който припомни значими моменти от историята на ИУ – Варна, които са повод за гордост, но и дълг за достойно настояще.

Проектът „99 от 100 – академични традиции в бъдещето“ е документална изложба с архивни фотографии, документи, уникални издания на стари книги и учебни помагала, ценни предмети и др. експонати, свързани с историята на Икономически университет – Варна. Тя е посветена на 99-годишнината от създаването на първото висше икономическо училище в България и е своеобразна прелюдия към предстоящото отбелязване на вековния му юбилей на 14 май 2020 г. На тази дата се поставя началото на българското висше икономическо образование. Първите преподаватели във Висшето търговско училище са творчески личности, интелектуалци, които стават посредници между европейското културно пространство и едва прохождащата българска стопанска интелигенция. Те идват от Русия, Париж, Будапеща, специализирали са в Берлин, Лайпциг и Мюнхен, Виена, Падуа, Женева, Прага.

В своята близо 100-годишна история ИУ – Варна е подготвил над 153 хиляди икономисти, в това число много чужди граждани от над 70 страни. Днес в него се обучават над 10 000 български и чуждестранни студенти, подготвяни от близо 300 редовни преподаватели, 120 от които хабилитирани. Той има минало, с което се гордее, продължавайки да се утвърждава сред университетите в Европа с високо качество на обучението, квалифицирани и компетентни преподаватели; учебни програми, хармонизирани с европейското образователно пространство.

Проектът „99 от 100 – академични традиции в бъдещето“ цели да покаже на младите хора и широката варненска общественост значимата история на ИУ, както и водещата му роля за културно-просветния живот в града и страната. Изложбата е експонирана в няколко пространства на академичната сграда – Студентската улица, Информационния център, читалнята на университетската библиотека, фоайето срещу зала 128, спортния комплекс. Тя е достъпна за всички граждани и гости на Варна до края на месец юни. Експозицията няма претенции за съдържателна и хронологична изчерпателност, защото това едва ли е възможно в такъв формат, а и не това е целта й – тя само маркира мигове от една 99-годишна история с анонс към предстоящото изпълване на достоен вековен юбилей.

Картината на плаката и поканата е от фонда на Икономически университет – Варна. Тя е на художника Илия Касабов, който е автор и на настоящия герб на Варна. На събитието присъства и неговата дъщеря Ваня Касабова, която изрази признателността си, че името и творчеството на нейния баща се споменават с добро и служат за възпитание на студентите като бъдещи естети и хора на духа.

Eкипът, реализирал проекта, е в състав: ръководител  Елица Виденова, ръководител сектор „Връзки с обществеността“; координатор  гл. ас. д-р Влади Куршумов; експерти "Проучвания и анализи": Росица Заркова – ръководител на университетската библиотека, Милена Комитска –  ръководител сектор "Реклама"; сътрудник "Проучване и анализи":  Грета Русева – зам.-председател на Студентския съвет; счетоводител: Галина Андреева –  служител към Финансово-счетоводен отдел на ИУ – Варна.