Откриване на керамично пано "Стена на символите" с автор Стоимен Стоилов и представяне на дарение от оригинални графични творби