Записване за курс по испански език

Записване за курс по испански език

Центърът за професионално обучение (ЦПО) при  Икономически университет – Варна, предлага курс по Испански език ниво Elementary. Курсът е с продължителност 60 учебни часа и е насочен към придобиване на комуникативните знания и умения. Предназначен е за ученици, студенти, работещи лица и лица, които желаят да прилагат испанския език в своето ежедневие. Испанският език е най-разпространения романски език,  който е приложим във всички страни, поради неговата международна признатост.

Обучението се осъществява в малки групи, което цели по-ефективното усвояване на езиковите знания и умения.

Курсът ще започне от 29.05.2019 г. и ще се провежда от утвърден преподавател. Учебният процес е организиран съобразно съвременните методи за преподаване на чужд език. Обхватът на учебната програма е с актуална тематика, която цели да подобри езиковите знания и умения.

Завършилите езиково обучение получават  Удостоверение за допълнително обучение.

Цената на курса е 250 лв.

Кандидатстването се извършва със следните документи:

  • Студентската книжка (копие от първа и втора страница), когато лицето е студент от Икономически университет - Варна
  • Копие на диплома за висше или средно образование, когато лицето не е студент от Икономически университет - Варна
  • Заявление по образец

Записването на специализантите се извършва при формиране на група с минимален брой 7 души до 20 май 2019 г., при представяне на следните документи:

Именник (получава се от кабинет 214)

Бележка за внесена такса за обучение в Банка ДСК

IBAN: BG 73 STSA 93003129276200
BIC: STSABGSF
трите имена, наименование на квалификационни курс: курс при ЦПО, испански език

Две снимки (за курс - 1 снимка)

За контакти:
Мариана Гегова
Икономически Университет - Варна
бул. Княз Борис I №77
гр. Варна, 9002
e-mail: lifelonglearning@ue-varna.bg
тел: 052 303265, 0884 699393
Официален сайт: https://old.ue-varna.bg