Търговското право и неговите практически аспекти

    Търговското право и неговите практически аспекти дискутираха днес студентите от втори курс по дисциплината  "Търговско право" с  адвокати от практиката: адв. Мария Тодорова и адв. Йордан Симеонов.  Студентите се запознаха с възможностите за защита на правата им при търговски спорове, произтичащи  по  сделка с признат търговски характер и практическите аспекти за отграничаване на приложимото право. Бяха посочени и средства за защита при недостоверни вписвания в търговския регистър, което може да засегне правата на съдружици и  трети лица.