Изложба-експозиция "99 от 100 – академични традиции в бъдещето"

Изложба-експозиция "99 от 100 – академични традиции в бъдещето"