Научна сесия - представяне на резултати от приключили проекти

 

В чест на 99-тата годишнина от създаването на Икономически университет - Варна

ще се проведе

Научна сесия - представяне на резултатите от приключилите през 2018 г. проекти за научно-приложни изследвания

13 май 2019 г., 13:30 ч., Зала 446

Научното събитие се провежда за втора поредна година по инициатива
на Научноизследователски институт при ИУ-Варна.

Поканата е отправена към всички преподаватели, докторанти и студенти.


Приключили проекти за научно-приложни изследвания към 31.12.2018 г.:


по ред

№ на проекта

Ръководител на проекта

Тема на проекта

1

НП-153

проф. д-р Надя Костова

Ролята на финансовия анализ за управление на оборотния капитал, вземанията и кредитоспособността на предприятието

2

НПИ-6

проф.д-р Стоян Маринов

Изследване на интеркултурната комуникация като фактор за устойчив туризъм

3

НПИ-4

доц. д-р Велина Казанджиева

Приложение на иновативни технологии в хотелиерското обслужване

4

НПИ-3

доц.д-р Веселина Димитрова

Иновационни методи в кръговата икономика: предизвикателства и възможности за българските МСП

5

НПИ-5

доц. д-р Събка Пашова

Проучване свойствата на ядивни покрития, използвани за пресни зеленчуци и захарни изделия