Засаждане на студентска гора инициират студенти от ИУ – Варна

Засаждане на студентска гора инициират студенти от ИУ – Варна

Първата в страната студентска гора е инициатива на възпитаници на Икономически университет – Варна, които в писмо до Общината настояват да им бъде посочено подходящо място за това. Идеята на Виктория Атанасова, подкрепена от Студентския съвет, е всеки випуск да посади дърво и да остави следа след себе си, обясняват младите ентусиасти. Те вече са получили доверието на доц. д-р Божидар Чапаров, който ще ръководи екипа им. Уверяват, че се отнасят с грижа и отговорност към природата и се надяват на последователи сред връстниците си. Искат да поканят и другите университети в града да се включат и да сложат начало на нещо хубаво, вярвайки, че ще ги последват много други общности и организации. С тази инициатива студентите показват на първо място, че академичната общност, институциите и гражданите могат да се обединяват и да работят заедно. „Разбира се, все пак знанието е вечно, а ние като негови носители ще оставим и още нещо за вечността – гора, изпълнена с духа на познанието.“, мотивират се младите хора. Те търсят символика и в други измерения, вкл. във факта, че ИУ става на 100 години през 2020 г. и това ще е добър повод да се създаде нов градски символ, какъвто е и самият университет.

Инициативата вече получи одобрение от Комисията по благоустройство и комунални дейности към Общинския съвет. Тя съвпада по време и с нова наредба, приета от комисията, която определя реда и финансирането на проекти за озеленяване и благоустрояване, инициирани от граждани. Целта на наредбата е да насърчава доброволчеството и активното гражданско участие в поддържане и разрастване на зелената система на Варна.