УКАЗАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ, УЧАСТВАЩИ В СТУДЕНТСКАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ