"Конституцията като въплъщение на стремежа за утвърждаване и защита на общочовешките ценности"

С публичната лекция, организирана от катедра „Правни науки“ и Апелативен съд – Варна, продължиха събитията от седмицата на правото, с които в Икономически университет – Варна се отбелязва 140-годишнината от приемането на Търновската конституция.

На 16.04.2019 преди 140 г. Учредителното събрание на новоосвободеното българско княжество приема първата българска конституция, останала в историята като Търновска. Тя поставя основите на развитие на възродената и свободна Трета българска държава.

Съдия Милен Славов – зам.-председател на Апелативен съд – Варна, представи пред аудиторията, събрана в зала 122 на Икономически университет – Варна своята лекция, посветена на развитието и принципите на конституционализма, като гарант за защита на основните човешки права. В ретроспективен план бяха разгледани основните идеи на конституционализма и тяхното развитие и усъвършенстване в практиките на отделните държави.

Връщайки се назад във времето на освободителната борба, нейните философии и идеологии, съдия Славов аргументира причините, историческите факти, обстоятелствата и събитията довели до приемането на първата българска Конституция.

Изключително увлекателно и подплатено с многобройни исторически факти неговото, изложение пренесе аудиторията от студенти и гости в мечтите и въжделенията на борците за национално освобождение и начина, по който техните идеи за свободна и независима България са пренесени в текстовете на първия български върховен закон.

Търновската конституция поставя основите на развитие на възродената и свободна Трета българска държава. Тя е изключително прогресивна за времето си, демократична и либерална. Но изпълнява и една изключително важна роля и в чисто човешки план – тя въплъщава философията на националноосвободителните борби, които тръгват от националното, за да достигнат до общочовешкото, тя въплъщава мечтите на борците ни за национална освобождение, а именно доскорошните поданици на Османската империя да имат достойнството да бъдат независими, равноправни и свободни личности.