"140 години конституционни устои на държавата"

В навечерието на празника на Търновската конституция, юриста и съдебния служител на 15.04.2019 г. Икономически университет – Варна бе домакин на събитие с изключително значение за цялата юридическа общност. Тържествено беше чествана 140-та годишнина от Учредителното събрание и Търновската конституция. Един форум, призван не само да отбележи тази значима дата на държавността и правовия ред, но и да постави в полето на науката и общественото обсъждане въпроси от актуалната действителност в България. Темата му беше „140 години конституционни устои на държавата.“, а негови организатори Икономически университет – Варна чрез катедра „Правни науки“, Апелативен съд – Варна, Административен съд – Варна, Окръжен съд – Варна, Районен съд – Варна, Адвокатска колегия – Варна.

„Правораздаване, държавност, образование – това са трите опорни точки на днешния форум, обединил в едно варненската юридическа общност.“ –  заяви при откриването доц. Андрияна Андреева, ръководител на катедра „Правни науки“.

От името на домакините към участниците и гостите се обърна проф. д-р Евгени Станимиров – зам.-ректор по учебна дейност и акредитация. Той изнесе и встъпителния доклад на тема „Мисия „Образование“. Проф. д-р Станимиров открои пет групи предизвикателства, пред които е изправена образователната ни система, сред които: (1) образователни политики; (2) демографията и „изтичането на мозъци“ в чужбина; (3) предизвикателства на модела на обучение; (4) репутационни предизвикателства и (5) предизвикателства, произтичащи от психологическия профил на поколението Z. Тезите си той подкрепи с данни във всяка от изведените области и дефинира 4 ключови направления, в които трябва да се вложат усилия (на макро- и микро-равнище), за да е успешна мисията „образование“. Проф. Станимиров изрази убедеността си, че работата в посока интеграция на образователните системи у нас, както и интеграцията по линия „образование – бизнес – публична администрация“ могат да ни дадат основание вече да не говорим за „мисия“ (или нещо, което трябва да спасяваме), а за КАУЗАТА „образование“ (която да даде бъдеще на младите хора).

На форума бяха представени още доклади, свързани с конституционализма, съдебната власт и образованието в тяхното развитие и съвременни аспекти:

  •  „Конституционализъм и съвременност” – съдия Ванухи Аракелян, административен ръководител на АС – Варна; 
  • „Нови тенденции в съдопроизводството“ – съдия Марин Маринов, административен ръководител на ОС – Варна, и съдия Десислава Жекова, РС- Варна;
  • "Развитието на административното правосъдие“ – съдия Марияна Ширванян, Административен съд – Варна;
  • „Духът на Търновската конституция“ – доц. д-р Масис Хаджолян, преподавател и общественик, бивш прокурор;
  • "Трудната съдба на българските конституции“ – адв. Петър Обретенов, бивш съдия, адвокат, народен представител, общественик.

На събитието присъстваха областният управител на Варненска област Стоян Пасев, ръководители на съдебни институции, членове на академичната общност, юристи, представители на местната власт, студенти от ИУ – Варна и ученици от 11 клас във Варненската търговска гимназия.

Посланието на тържественото честване бе: Образовтелните инстиуции, съдебната, държавната и общинската власт във Варна – обединени по пътя си за утвърждаване на конституционните устои на държавата. Изграждане на връзка с младите хора и приемственост, основана на информираност, откритост и доверие.