Преглед на студентската научна дейност секция "Аграрен бизнес"

 

Комисия:

Доц. д-р Мария Станимирова - председател

Доц. д-р Теодорина Турлакова

Доц. д-р Таня Георгиева

Доц. д-р Гергана Славова

Гл.ас. д-р Дамян Киречев

Награден фонд:

Първа награда - 70 лв.

Втора награда - 50 лв.

Трета награда - 40 лв.