"Открито за съдебната власт"

„Открито за съдебната власт“ e мотото на Деня на отворените врати в Апелативен съд – Варна и Апелативна прокуратура – Варна. На 12 април 2019 г. в заседателната зала на Апелативния съд студенти от Икономически университет – Варна имаха възможност да се докоснат до практиката на двете институции. Проявата е посветена на Деня на българската конституция, професионалния празник на юриста и на 140-годишнината от приемането на първата българска Конституция. Гости на Деня на отворените врати бяха студенти първи курс от специалност СФ от ИУ – Варна, придружени от гл. ас. д-р Диана Димитрова, катедра "Правни науки". Техни домакини бяха съдия Георги Йовчев от Търговското отделение на АС – Варна, и прокурорът от Апелативната прокуратура Пламен Костадинов. В хода на дискусията с младите хора стана дума за личния избор да тръгнеш по пътя на правото, за силата и компетентността да правораздаваш в името на закона и на справедливостта, както и за спецификата в работата на съда и на прокуратурата. В Деня на отворените врати гостите имаха среща и с ръководителите на двете институции – съдия Ванухи Аракелян и апелативният прокурор Владимир Чавдаров.