Ден на отворени врати на специалност "Стокознание и митническа дейност"

На 10.04.2019 г. във втори корпус на Икономически университет – Варна се проведе Ден на отворени врати на специалност „Стокознание и митническа дейност“. На организираната среща присъстваха: ученици от СОУ „Климент Охридски“ – град Аксаково с ръководител госпожа Петя Миланова; ученици от Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, град Варна с ръководители госпожа Анелия Славейкова и господин Петър Терзиев.

Доц. д-р Събка Пашова представи историята, традициите, актуалността, подобрената учебна база на ИУ-Варна и катедра „Стокознание“. Представени бяха спецификата на учебния процес в специалност „Стокознание и митническа дейност“ и връзката на получените от студентите знания и умения с очакванията на бизнеса, а също така и възможностите за реализация на студентите, завършили специалност „Стокознание и митническа дейност“.

В учебните лаборатории по микробиология и стокознание на учениците бяха представени: спецификата на практическите лабораторни упражнения, които се провеждат по различните дисциплини; връзката между теоретичните знания, придобити от студентите по време на лекционните курсове и експерименталната работа по време на практическите упражненията. Демонстрирани бяха пред учениците и техните ръководите някои практически експресни методи за лабораторен анализ на стоките: определяне на масленост, плътност и сух безмаслен остатък на прясно мляко; съдържание на гликоза в състава на пчелен мед; съдържание на нишесте в кисело мляко; разпознаване на стъклени стоки в зависимост от вида на стъкломасата; разпознаване на текстилни влакна чрез проба на горене.

Учениците и техните ръководители посетиха практическо упражнение на студентите бакалаври от трети курс, специалност „Стокознание и митническа дейност“ на тема: „Изследване качеството на пиво (бира)“ и задаваха конкретни въпроси, свързани с процеса на обучение, възможностите за реализация и връзката на знанията и уменията, които придобиват студентите от специалност „Стокознание и митническа дейност“ с очакванията на бизнеса.