Бакалаври от специалност "Стокознание" при ИУ-Варна на практическо занятие

На 08.04.2019 г. студенти от бакалавърска специалност „Стокознание“ при ИУ-Варна проведоха практическо занятие по дисциплината „Стокознание на храните от растителен произход“ в „БГ АГРО“ АД и „Мелница-Варна“ ООД с ръководител ас. д-р Радослав Радев.

„БГ АГРО“ АД ежегодно предоставя възможност за посещение на студенти – бакалаври от специалност „Стокознание“ при ИУ-Варна. Студентите бяха посрещнати от г-н Диян Атанасов. Те бяха запознати с дейността на посетената фирма, условията за постъпване, съхранение, обработка, дообработка на зърнените храни. Студентите от специалност „Стокознание“ получиха информация и относно съораженията, с които разполага „БГ АГРО“, за да може да изпълнява своята дейност. Г-н Диян Атанасов показа на студентите празен силоз за зърнени храни и разясни неговото използване. Освен това студентите бяха допуснати до лабораторията към зърнена база „БГ АГРО“, където се запознаха с: извършваните лабораторни анализи и връзката им с качеството на зърнените култури; мостри на видове примеси в зърнените храни и на различните видове пшеница; работата с различните апарати и оборудване, налични в лабораторията.

„Мелница-Варна“ ООД също всяка година приема за посещение студенти от специалност „Стокознание“ при ИУ-Варна. Студентите бяха посрещнати от г-н Красимир Колев. Той им представи: дейността на „Мелница-Варна“ ООД; качествения контрол на изходната суровина (пшеницата) и крайния продукт (брашно); целят процес на производство на брашното (от изходната суровина до крайния продукт - брашно); оборудването и съоръженията, с които разполага посетената фирма; информация за търговската марка. Студентите бяха допуснати до една от лабораториите на „Мелница-Варна“ ООД, където г-н Красимир Колев подробно разясни лабораторните анализи, които се извършват в лабораторията, както и връзката им с качеството на брашното. В края на посещението „Мелница-Варна“ ООД г-н Красимир Колев изрази пожелание към студентите, че с някои от тях в бъдеще биха могли да работят съвместно и професионално.

В края на двете посещения преподавателят по дисциплината благодари на г-н Диян Атанасов от фирма „БГ АГРО“ АД и от г-н Красимир Колев фирма „Мелница-Варна“ ООД за проявената отзивчивост, желание за предоставяне на практически опит и компетентност. Това даде възможност за ползотворно провеждане на практическото занятие, придобиване от студентите на опит и знания, необходими за тяхната успешна реализация и утвърждаване на връзката университет (учебен процес) – бизнес.

Организатор: доц. д-р Събка Пашова, титуляр на дисциплината „Стокознание на храните от растителен произход“