Студентски театър ИкАрт представя "Розата и венецът"

16 април 2019 г., 19.00 часа, зала АУЛА 

ВХОД СВОБОДЕН!