Дати за освободени студенти от практически занимания

Дати за освободени студенти от практически занимания
15 април, от 13:00 до 14:00 часа в зала 58 / отговорник ст.пр. Велислав Цеков
16 април, от от 12:00 до 13:00 часа в зала 58 / отговорник ст.пр. д-р Димитър Димитров

17 април, от 13:00 до 14:00 часа в зала 58 / отговорникст.пр. Борислава Петрова