Студентски бригади през 2019 г.

Студентски бригади през 2019 г.

Стъпки, които студентите, заминаващи на учебно-тренировъчна практика (бригада) трябва да следват:

1) да подготвят следния набор от документи:

За бригада в САЩ:

- заявление до декана на съответния факултет (за ОКС "магистър" - заявление до директора на Центъра за магистърско обучение), което се закупува от книжарницата на университета, като в него запишат: "Моля да бъда включен в утвърдените списъци на студенти, заминаващи на учебно-тренировъчна практика в чужбина за летен семестър на уч. 2018/2019 г.";

- копие от VISA ИЛИ копие от DS 2019 ИЛИ копие от самолетен билет/резервация на такъв;

- уверение с мокър печат от фирмата-посредник.

За бригада в други страни:

- заявление до декана на съответния факултет (за ОКС "магистър" - заявление до директора на Центъра за магистърско обучение);

- трудов договор с работодател с подпис (приема се също така и копие) 

- превод на същия трудов договор от лицензирана преводаческа фирма ако договорът е на чужд език, задължително е да бъде официално преведен на български език (чрез фирма за преводи и легализация). Възможно е да бъдат преведени само части от договора, в които са посочени имената на студента и работодателя, периода на бригадата и подписите на страните, сключили договора.

2) в периода от 01.04 г. до 24.04.2019 г. да предоставят посочения в т.1 набор от документи в кабинета на Студентски съвет (Студентска улица, ет. 1), спазвайки следния график:

Понеделник 10:00 - 16:00 ч.

Вторник 10:00 - 16:00 ч.

Сряда 10:00 - 16:00 ч.

Четвъртък 08:00 - 14:00 ч.

Петък 12:00 - 15:00 ч.

Документи се подават ЕДИНСТВЕНО и САМО в посочените часове ЛИЧНО от студента! Екипът на Студентски съвет НЕ носи отговорност за предадени документи извън обявения график!

3) Изпитите се провеждат на обявените дати за редовна изпитна сесия в периода 02 май - 30 май, на ликвидационна изпитна сесия (05, 09 и 10 септември) или Най-късно до 14.10.2019 г. с издаване на индивидуален протокол. Задължително условие, за да се явите на датите в началото на м. октомври е да бъдете включени в утвърдените списъци на студенти, заминаващи на бригада.

4) Студенти 4-ти курс или магистри последна година на обучение, които искат да отложат държавната си изпитна сесия от м. юни и м. септември, трябва да подадат заявление до Ректора за отлагане явяването на държавен изпит (процедурата се извършва в сектор "Студенти" - каб. 214, 215 и 216, раб. време от 08:00 до 16:30 ч.), след като завършат семестриално (т.е. в края на месец май). В заявлението се записва текстът: "Поради участието ми в студентска бригада в чужбина, моля да ми бъде отложено явяването на държавната изпитна сесия за м. януари 2019 г.". ЗАДЪЛЖИТЕЛНО условие, за да бъде одобрено заявлението, е студентът да фигурира в утвърдените списъци, т.е. да сте спазили всички предходни стъпки.