Дни на магистърско обучение в ИУ-Варна от 01.04 - 19.04.2019 г.

Дни на магистърско обучение в ИУ-Варна от 01.04 - 19.04.2019 г.

ЦЕНТЪР ЗА МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ

обявява

ДНИ НА МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ

в периода 01.04 - 19.04.2019 г.

  • Презентация на условията за кандидатстване и прием на студенти в ОКС "магистър" за учебната 2019/2020 г.
  • Представяне на магистърските специалности и формите на обучение, предлагани от отделните катедри в Икономически университет - Варна.
  • Представяне на възможностите за реализация на студентите, придобили ОКС "магистър".

График за провеждане на Дни на магистърско обучение

Водеща катедра

Магистърска специалност

Дата

Начален час

Зала

Информатика Информационен мениджмънт в бизнеса 03.04 13.30 437
Мобилни и уеб технологии
Computer Science (на английски език)
04.04 13.30 310
Маркетинг International Business and Management (на английски език) 04.04 10.00 301
Управление на продажбите и мърчандайзинг
Реклама и медийни комуникации
Маркетинг и бранд мениджмънт
Корпоративен маркетинг
10.04 13.30 316
Икономика и организация на туризма Международен туристически бизнес 08.04 10.15 220
Счетоводна отчетност Счетоводство и контрол 08.04 10.00 446
Стокознание Качество и експертиза на стоките 15.04 13.00 2-135
Икономика и управление на строителството Строително предприемачество
Недвижими имоти и инвестиции
Бизнес икономика
Управление на проекти
18.04 10.00 220
Аграрна икономика Аграрен бизнес
Бизнес консултиране
17.04 10.15 434
Финанси Публични финанси
Банков мениджмънт
Корпоративни финанси
Финанси и иновации
03.04 10.15 316
Международни икономически отношения Международен бизнес
Конкурентно и бизнес разузнаване
08.04 13.30 310
Индустриален бизнес Корпоративен бизнес и управление
Логистичен мениджмънт
15.04 13.30 2-221
Икономика и управление на търговията Глобален търговски бизнес 18.04 09.15 2-132
Управление и администрация Мениджмънт на организациите
Мениджмънт на човешките ресурси
Публичен мениджмънт и административна власт
11.04 09.00 323

 

Допълнителна информация относно приема в ОКС "магистър":
Икономически университет – Варна
Център
за магистърско обучение
бул. “Княз Борис I” 77, ет. I, ст. 114
тел.: 052/ 830 806; 0885/637 600
e-mail: cmo@ue-varna.bg