Срещи на студенти от ИУ – Варна със съдии от Окръжния съд

Студенти първокурсници от Икономически университет – Варна имаха възможност да се срещнат със съдиите от варненския Окръжен съд Асен Попов и Стоян Попов. Срещите-дискусии са част от проекта „Младите и правосъдието“, който за трета учебна година се реализира  чрез катедра „Правни науки“ между висшето училище и съдебната институция.

С проведените на 19 и 20 март 2019 г. дискусии се постави началото на работата с практическа насоченост за летния семестър на настоящата академична година. Целта е първокурсниците от всички специалности да получат информация за практическото приложение на правните институти. Срещите са част от дисциплината „Основи на правото“.

Интерес сред студентите предизвикаха темите за неизбежната отбрана и последните промени в Наказателния кодекс във връзка с домашното насилие. С конкретни казуси и случаи от своята практика магистратите успяха да представят пред младите хора тезата, че съдът винаги гарантира правото на справедлив процес и обясниха в детайли етапите при едно наказателно производство.