Записване за курс по английски език Elementary A+

Записване за курс по английски език Elementary A+

Центърът за професионално обучение (ЦПО) при Икономически университет – Варна, предлага курсове по Английски език за ниво Elementary A+. Нивото е с продължителност 60 учебни часа. Курсът е насочен към подобряване на комуникативните знания и умения на обучаваните лица. Предназначен е за ученици, студенти, работещи лица и лица, които желаят да прилагат английския език в своето ежедневие.

Обучението се осъществява в малки групи до 7 души, което цели по-ефективното усвояване на езиковите знания и умения.

Курсът ще започне от 02.05.2019 г. и ще се провежда от утвърден преподавател от Икономически университет – Варна, като учебния процес е организиран съобразно съвременните методи за преподаване на чужд език. Обхватът на учебната програма е с актуална тематика, която цели да подобри езиковите знания и умения.

Завършилите езиково обучение получават Удостоверение за допълнително обучение.

Цената на курса е 250 лв.

Кандидатстването се извършва със следните документи:

  • Студентската книжка (копие от първа и втора страница), когато лицето е студент от Икономически университет - Варна
  • Копие на диплома за висше или средно образование, когато лицето не е студент от Икономически университет-Варна
  • Заявление по образец

Записването на специализантите се извършва при формиране на група с минимален брой 7 души до 15 април 2019 г. при представяне на следните документи:

Именник (получава се от кабинет 214)

Бележка за внесена такса за обучение в Банка ДСК

IBAN: BG 73 STSA 93003129276200
BIC: STSABGSF
трите имена, наименование на квалификационни курс: курс при ЦПО, английски език

Две снимки (за курс - 1 снимка)