Промяна на изпитна дата

Доц. д-р Владимир Досев, ръководител катедра "Славянски езици", променя изпитната си дата през м. март. 2019 г. за явяване на неположени изпити от предходни години от 26.03. на 27.03.2019 г., сряда, в същия час 15-17.00 ч., каб. 225а.