Национален конкурс "Млад икономист - 2019 г."

Национален конкурс "Млад икономист - 2019 г."

Конкурс "Млад икономист - 2018 г."

Управителният съвет на Съюза на икономистите в България

ОБЯВЯВА

Петнадесетия национален конкурс "Млад икономист - 2019 г."
"Гласът на младите за силна икономика"

на тема: "Човешкият капитал и благоденствието на България"

Участници в конкурса могат да бъдат: ученици в средни училища, без ограничения на специалността; студенти /бакалавър, магистър/, докторанти и асистенти в български и европейски университети, млади предприемачи до 29 годишна възраст.

Темата на тазгодишния национален конкурс "Млад икономист" има за цел да  стимулира разработването и дискусията на идеи, оценки и виждания по изключително важните проблеми за ролята на човешкия фактор в съвременното развитие на България като модерна европейска икономика.