ИУ – Варна участва в информационни дни за българското висше образование в Украйна и Молдова

Икономически университет – Варна участва в информационните дни за българското висше образование в Украйна и Република Молдова от 3 до 9 март 2019 г. В срещите, проведени със съдействието на МОН съгласно Постановление № 103 на МС от 31.05.1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина, участваха дипломати от българските посолства и консулства в двете страни, екип на МОН, представители на българските дружества и неделни училища в областта, директори на училища, учители, ученици, родители и представители на 6 български висши училища: Икономически университет – Варна, Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, Русенски университет ,,Ангел Кънчев”, Технически университет – Габрово и Стопанска академия – Свищов. ИУ – Варна бе представляван от инж. Георги Петров – ръководител сектор ,,Студенти”.

Първата от поредицата срещи се проведе в град Болград, Украйна. В актовата зала на Болградска гимназия „Г. С. Раковски” в присъствието на 150 ученици от различни училища в града, родители и представители на българските дружества и неделни училища в областта инж. Петров презентира първото икономическо висше училище в България, към което бе проявен изключително голям интерес от желаещи да кандидатстват за обучение. Втората среща се проведе в Теоретичен лицей ,,Иван Вазов”, гр. Тараклия – най-голямото средище на бесарабски българи в Молдова. Третата среща се състоя в лицей ,,Гавриил Гайдаржи”, гр. Комрат, Молдова, а четвъртата – в Български теоретичен лицей ,,Васил Левски”, гр. Кишинев, училище с много традиции в подготовката и изпращането за обучение студенти в нашия университет. Срещите бяха изключително полезни и с особена значимост за представителите на българската общност поради възможността на място да разговаря с кандидатите да се обучават в ОКС,,бакалавър” и ОКС,,магистър”. Те потвърдиха, че установените вече традиции в приема на студентите от българска народност трябва да се развиват и в бъдеще за повишаване и затвърждаване на авторитета на Икономически университет – Варна като най-старото икономическо училище, подготвящо знаещи и можещи специалисти.