Награда за млади учени - 2019

Награда за млади учени - 2019

Съюзът на учените - Варна обявява Награда за млади учени, работещи в научни звена на територията на Варненски регион. Наградата се състои от парична сума от 1000 лв. и Грамота и ще бъде тържествено връчена на годишното Общо събрание на 30 май 2019 г. Съревнованието е в две научни направления: "3. Социални, стопански и правни науки" и "7. Медицина и спорт".

Срокът за подаване на документи е 15 април 2019 г. За повече информация: http://www.su-varna.org/