Дати за неположени изпити от учебната 2017/2018 г.

преподавател

дата

 час

зала/кабинет

 проф.д-р Зоя Младенова

14.03.2019г.

13:00

228

08.04.2019г.

13:00

228

проф.дин Ивона Якимова

27.03.2019г.

14:00

111

24.04.2019г.

14:00

111

доц.д-р Христо Мавров

20.03.2019г.

11:00

211

15.04.2019г.

11:00

211

 доц.д-р Ваньо Гаргов

28.03.2019г.

12:00
 

ТЦ-56 зала

18.04.2019г.

12:00

ТЦ-56 зала

 доц.д-р Калоян Колев

19.03.2019г.

13:00

ТЦ -55 зала

16.04.2019г.

13:00

ТЦ-56 зала

доц.д-р К. Господинов

08.03.2019г.

10:00

401

05.04.2019г.

10:00

401

гл.ас.д-р Вениамин Тодоров

04.04.2019г 10.15 448