Дати за явяване на неположени изпити от предходни учебни години, м. март-април. 2019 г.

Департамент “Езиково обучение”
Катедра “Западноевропейски езици”
СЕКЦИЯ “АНГЛИЙСКИ ЕЗИК”
ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАБИНЕТ м. март м. април
ДАТА ЧАС ДАТА ЧАС
1 Ст. пр. С. Щерева  229б  28.03. четвъртък 14- 16.00   18.04. четвъртък 14- 16.00 
2 Ст. пр. Д. Митева  230  26.03.  вторник 10- 12.00   16.04.  вторник 10- 12.00 
3 Ст. пр. Св. Илиев  230  29.03.  петък 10- 12.00   19.04.  петък 10- 12.00 
4 Ст.пр.И.Аспарухова  230  28.03. четвъртък 13- 15.00   18.04. четвъртък 13- 15.00 
5 Ст.пр. Ю. Тодорова  230  28.03. четвъртък 14- 16.00   18.04. четвъртък 14- 16.00 
6 Ст.пр. А.Стефанова 230  26.03.  вторник 14- 16.00   16.04.  вторник 14- 16.00 
7 Ст. пр. Кр. Иванова 230  29.03.  петък 13- 15.00   19.04.  петък 13- 15.00 
8 Ст. пр. С. Йоханова  230  28.03. четвъртък 10- 12.00   18.04. четвъртък 10- 12.00 
9 Ст.пр. Н. Стефанов  230  25.03. понеделн. 13- 15.00    15.04. понеделн. 13- 15.00  
СЕКЦИЯ “НЕМСКИ ЕЗИК”
 
10 Ст.пр. М. Попова  508  25.03. понеделн. 13- 15.00    15.04. понеделн. 13- 15.00  
11 Ст. пр. Е. Пенчева  508  28.03. четвъртък 14- 16.00   18.04. четвъртък 14- 16.00 
Ст. пр. Н. Стефанов  230  25.03. понеделн. 13- 15.00    15.04. понеделн. 13- 15.00  
СЕКЦИЯ “ФРЕНСКИ ЕЗИК”
12 Ст. пр. С. Тодорова  508  25.03. понеделн.  8 - 10.00   18.04. четвъртък 14- 16.00