Дати за явяване на неположени изпити от предходни учебни години, м. март-април. 2019 г.

Департамент “Езиково обучение”
Катедра “Славянски езици”
ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАБ МАРТ АПРИЛ
ДАТА ЧАС ДАТА ЧАС
1 Доц. д-р Вл. Досев 225а 27.03. сряда 15- 17.00   16.04. вторник 15- 17.00 
2 Ст.пр. М. Маринова  225г  25.03. понеделн. 12- 14.00   19.04. петък 13- 15.00  
3 Ст.пр. Св. Тодорова 508  25.03. понеделн. 8 - 10.00   18.04. четвъртък 14- 16.00 
4 Ст. пр. М. Попова 508  25.03. понеделн. 13- 15.00    15.04. понеделн. 13- 15.00  
5 Ст. пр. Ел. Пенчева 508  28.03. четвъртък 14- 16.00   18.04. четвъртък 14- 16.00 
6 Пр. А. Герчева 225г  28.03. четвъртък 14- 16.00   18.04. четвъртък 14- 16.00 
7  Хон.ст.пр. М. Тодорова 225г 26.03. вторник 10- 12.00  16.04. вторник 10- 12.00