Нова бакалавърска програма "Бизнес и мениджмънт" с преподаване на англ. език

Нова бакалавърска програма "Бизнес и мениджмънт" с преподаване на англ. език

Бакалавърската програма "Бизнес и мениджмънт" на английски език ви предоставя възможност да опознаете концепциите, теориите и техниките за постигане на успешна кариера в различните нива на мениджмънта.

Това, което прави нашата програма уникална, е че обучението е насочено в 5 основни сфери: предприемачество и мениджмънт, финанси и счетоводство, бизнес, човешки ресурси, маркетинг и продажби.

Обучавайки се в програмата "Бизнес и мениджмънт", имате възможност да вникнете в принципите и предизвикателствата на основните бизнес проучвания.

Ако сте кандидат-студенти от България, може да потърсите информация от каб. 219, на телефон +395 882164658 или на e-mail: priem@ue-varna.bg

Ако сте чуждестранни кандидат-студенти, може да потърсите информация от отдел "Международно сътрудничество" – каб. 321, телефон +359 52830812 или на e-mail: foreign_students@ue-varna.bg


The Bachelor of Business and Management programme provides you with the concepts, theories and techniques to pursue a successful career in business management.

What makes our programme unique is the precisely selected 5 streams, which cover five major areas of study: entrepreneurship and management, finance and accounting, business, HR, marketing and sales.

By attending the Business and Management programme, you can get insight into the principles and challenges of core business research.

If you are a student from Bulgaria, you can obtain information at the - room 219, phone +395 882164658 or e-mail: priem@ue-varna.bg

If you are a foreign student, you can search for information at the International Relations Office - room 321, phone +359 52 830812 or e-mail: foreign_students@ue-varna.bg