Отворени покани за проектни предложения

PROJECTS

Сектор „Управление на проекти“ информира всички преподаватели, докторанти, студенти и други заинтересовани лица, които имат желание и идеи за работа по проекти, че към момента са отворени следните покани за набиране на проектни предложения:

За повече информация по посочените програми:
Сектор "Управление на проекти", каб. 531
Икономически университет - Варна
e-mail: projects@ue-varna.bg
тел: 0882164787; 0882164550