Поправителна сесия за студенти 1 курс МИО и Туризъм

Професор З.Младенова информира студентите си от първи курс, специалност МИО и Туризъм, които ще се явяват на поправителна сесия, че изпитът по "Микроикономика" ще се състои само от тестови въпроси и задачи.