График за държавна изпитна сесия - месец ЯНУАРИ 2019 г.

ГРАФИК ЗА ЯВЯВАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДР И МТ-ЯНУАРИ 2019-ТУК