График за държавен изпит януари 2019

Държавна изпитна сесия:

Специалност

Държавен изпит

Защита на дипломна работа

дата

зала

час

дата

зала

час

Маркетинг

28 януари

55

08.00ч.

28 януари

222

08.00ч.

Управление на продажбите и мърчандайзинг

Реклама и медийни комуникации

Корпоративен маркетинг

Международен бизнес  (англ. език)

29 януари

55

8.00ч.

29 януари

222

08.00ч.