СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА МОЛБА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИПЛОМНА РАБОТА-бакалаври и магистри

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА МОЛБИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ДР И МТ СА ОТ 01.02.2019 ДО 20.02.2019

 ОБРАЗЕЦ НА МОЛБА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИПЛОМНА РАБОТА И МАГИСТЪРСКА ТЕЗА -ТУК