Студентска олимпиада по микроикономика в ИУ – Варна

Десетата традиционна студентска олимпиада по микроикономика, организирана от катедра „Обща икономическа теория“, се проведе на 12 декември 2018 г. в Икономически университет – Варна. В нея премериха сили 42-ма студенти от 15 специалности – най-добре представилите се по дисциплината „Микроикономика“ през първия семестър.

Състезанието се проведе в два етапа. Първоначално участниците трябваше да се справят с тест от въпроси. Вторият етап включваше решаването на две комплексни задачи, свързани с функционирането на пазарите и ролята на отделната фирма.

След двустранна анонимна проверка и дешифриране на резултатите комисия в състав гл. ас. д-р Вениамин Тодоров (председател и главен организатор), гл. ас. д-р Александър Тодоров, гл. ас. д-р Свилена Михайлова и гл. ас. д-р Силвия Братоева-Манолева определи следните победители:

Първо място:   Радина Делева Славова (спец. „Финанси“)

Второ място:   Димитър Деянов Русев (спец. „Счетоводство и финанси“)

Трето място:   Габриела Павлинова Тодорова (спец. „Счетоводство и финанси“)

Победителите получиха грамоти, удостоверяващи заетото от тях място. Грамоти за успешно представяне бяха връчени и на участниците с резултат над 50% от максимално възможния. Техните постижения ще бъдат отчетени при формирането на крайната им оценка по дисциплината „Микроикономика“.