Медиация в университета – специфики при търговски и трудови спорове

Специализирани обучения за студенти ОКС “бакалавър“ и ОКС “магистър“ в областта на медиацията се проведоха на 28.11.2018 г. и на 12.12.2018 г. в ИУ – Варна.

Катедра „Правни науки“ съвместно с Института по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове „Итера“ организира събитията в рамките на Меморандум за сътрудничество между двете институции.

Акценти в проведените обучения бяхаСпецифика на медиацията при търговски спорове“ и „Специфика на медиацията при трудови спорове“. В рамките на двата обучителни дни екип от специалисти на Институт „Итера“ – Лиляна Савова и Венета Иванова, съвместно с представители на катедра „Правни науки“ запознаха участниците с основни подходи и техники на медиацията.

Темите, включени в програмата, надграждат знанията и уменията на студентите в областта на изучаваните от тях правни дисциплини и спопомагат за идентифициране навреме на конфликтни ситуации и усвояване на инструментариум за водене на успешни преговори.