Теми на магистърски тези и назначени научни ръководители - магистри от "Логистичен мениджмънт" редовно и дистанционно обучение

С П И С Ъ К

на студенти от спец. "Логистичен мениджмънт" редовно и дистанционно обучение, желаещи да разработват магистърски тези

с обявени теми и желани научни ръководители

I.Редовно обучение

 1. 114457  МАРИЕЛА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

Глобални аспекти в развитието на спедиторската дейност на ОЙРОПОРТ ООД

Доц. д-р Д. Желязкова

 1. 114546  АЛЕКСАНДРА  ДИМОВА

Възможности за усъвършенстване на логистичните дейности на ФЕНИ ИНДУСТРИ Доц. д-р Б. Благоев

 1. 115069  ВАХАН  МАНУЧАРЯН

Възможности за усъвършенстване на логистичните дейности на Тракия глас ЕАД

Доц. д-р С. Благоева

 1. 115352  ИВОНА ЦВЕТАНОВА ТОДОРОВА

Състояние и тенденции на развитието на интелигентни системи в складовото стопанство

Гл. ас. д-р П. Милушева

 1. 116793  ГАНИМИР СТЕФЧЕВ АТАНАСОВ

Развитие на електронната търговия и доставките на малки пратки

Доц. д-р Д. Желязкова

 1. 116842  СИЛВИЯ МИЛЕНОВА МИНЧЕВА

Проблеми на развитието на товарните жп превози в Русенски регион

Доц. д-р Д. Желязкова

 1. 116946  МАРТИН КРАСИМИРОВ КОСТАДИНОВ

Проблеми на снабдяването на Доминант М

Гл. ас. д-р П. Милушева

 1. 117027  ГАЛИН РАДЕВ НЕДЕЛЧЕВ

Възможности за подобряване на взаимоотношенията с доставчици и клиенти на Планекс Инвест ООД

Гл. ас. д-р П. Милушева

 1. 116965  ХРИСТО МИТКОВ МИТЕВ

Развитие на транспортната система на Р България

Доц. д-р С. Благоева

 1. 117061  МАРИЯ КИХАЙОГЛО

  Състояние и развитие на сухопътния транспорт в Р България И Р Молдова

Доц. д-р Д. Желязкова

II.Дистанционно обучение

 1. 114439  ЗДРАВКО ИВАНОВ НИКОЛОВ

Възможности за усъвършенстване на логистичните дейности на Девня цимент

Доц. д-р С. Благоева

 1. 116839  ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ДЕНКОВА

Тенденции в развитието на транспортната система на Европейския съюз

Доц. д-р Д. Желязкова

 1. 115572  ДИМИТЪР НАСКОВ АТАНАСОВ

Проблеми на водния транспорт в България

Доц. д-р Д. Желязкова

 1. 115283  ПЕТЯ ТОДОРОВА КАРАИВАНОВА

Развитие на сухопътния транспорт в България

Доц. д-р Б. Благоев

 1. 116949  ДАНИЕЛА ХРИСТОВА ТОМОВА

Развитие на железопътния транспорт в България

Доц. д-р Б. Благоев

 1. 115414  ЮЛИЯНА ХРИСТОВА САВОВА

Проблеми на аутсорсинга в България

Гл. ас. д-р В. Куршумов

 1. 114461  БИСЕР АЛЕКСАНДРОВ ТЕМЕЛКОВ

Възможности за повишаване на потребителската удовлетвореност от логистичните услуги на фирма „Михалково“ АД

Доц. д-р Й. Иванов

 1. 114218  МИХАЕЛА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА

Проблеми на тайм чартърните превози на „Метеор мениджмънт България” ООД

Доц. д-р Б. Благоев

 1. 111777  НУРСЕЛ МУАМЕРОВА ИЛMИЕВА

Възможности за подобряване на снабдителната и дистрибуционна дейност на Папагала ООД

Гл. ас. д-р П. Милушева

 1. 112531  НИКОЛАЙ ДИНКОВ КОЛЕВ

Възможности за усъвършенстване на управление на складовото  стопанство на фирма „Идън Девелъпментс АД“

Гл. ас. д-р П. Милушева

 1. 114039  ДЕСИСЛАВА ЕМИЛОВА ДИМИТРОВА

Възможности за усъвършенстване на снабдяването на  ТЕСИ ООД

Доц. д-р С. Благоева

 1. 116944  ЕЛКА ГОЧЕВА ИВАНОВА

Оценка на влиянието на изграждането на гараж върху себестойността на транспортните услуги на „Грейн Бонд” ЕООД

Доц. д-р Б. Благоев

 1. 115463  КРИСТИНА ПЕТКОВА ПЕТКОВА

Проблеми при обслужването на клиентите в IT сектора

Доц. д-р Ю. Василев

 1. 113903   ИВА ЯНЕВА

Възможности за усъвършенстване на логистичните дейности на фирма Dutchblue.com Ltd

Доц. д-р Б. Благоев

 1.              ВЕНЕТА ПАСКАЛЕВА

Възможности за повишаване конкурентоспособността на българските автомобилни превозвачи на европейския пазар

Доц. д-р И. Петров

16. 116617  ПАВЛИНА ЕМИЛОВА ЯНЕВА

Състояние и тенденции на пазара на аутсорсинга на логистични услуги в България и Германия

Гл. ас. д-р В. Куршумов

 1.              ПАНКО ПЕТРОВ ПЕТРОВ

Възможности за развитие на логистиката като източник на конкурентни предимства за терминал Варна Изток на Пристанище Варна ЕАД

Доц. д-р Б. Благоев

18. 116708  ПЛАМЕНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

Икономическа оценка на алиансите в морския товарен транспорт

Доц. д-р Б. Благоев