Публична лекция на тема „Сигурност на ИТ инфраструктурата“

Публична лекция на тема „Сигурност на ИТ инфраструктурата“, организирана от катедра „Информатика“ за студентите от магистърската специалност „Информационен мениджмънт в бизнеса“ в рамките на дисциплината „Киберсигурност“, беше изнесена  на 05.12.2018 г. в ИУ – Варна.

Лекцията беше представена от Тодор Кунев, който заема позицията Chief Information Security Officer във фирма iCard. Заедно с неговия колега Стефан Радушев – двамата експерти в областта на сигурността, запознаха студентите с най-актуалните направления, в които всяка фирма следва да защити своята инфраструктура от широкия кръг опасности и атаки, които потенциално могат да бъдат насочени към различни инфраструктурни компоненти.

На лекцията присъстваха студенти и от другите бакалавърски, и магистърски специалности на катедра „Информатика“, както и преподаватели. Бяха поставени актуални въпроси от студенти. В дискусията се включиха както експертите по сигурност от фирма iCard, така и присъстващите преподаватели. Бяха дадени разяснения за възможностите на предлаганата от фирмата стажантска програма за студентите в областта на ИТ в ИУ – Варна.