Тържествено дипломиране на абсолвентите от Финансово-счетоводния факултет

Тържествена промоция за връчване на дипломи на абсолвентите от випуск 2018-а в  ОКС "бакалавър" от Финансово-счетоводния факултет на Икономически университет – Варна се състоя на 05.12.2018 г. Дипломираните студенти са 518, от които 222-ма в специалност „Счетоводство и контрол“ и 296-ма в специалност „Финанси“. Първенец на випуска с успех 6.00 е Стефани Новакова от специалност „Счетоводство и контрол“. Първи по успех от специалност „Финанси“ е Калоян Кондов с отличен 5.97.

На промоцията присъства проф. д-р Евгени Станимиров – зам.-ректор по учебна дейност и акредитация на ИУ – Варна. Официални гости бяха Милена Колева – директор на Териториална дирекция на НАП – Варна, и Мариан Николов –  председател на регионалната организация на ИДЕС – Варна.