Тържествена промоция за дипломиране на абсолвентите от ОКС "бакалавър" в Стопански факултет

Тържествена промоция за връчване на дипломи на абсолвентите от випуск 2018-а в  ОКС "бакалавър" от Стопанския факултет на Икономически университет – Варна се проведе на 03.12.2018 г. Дипломираните студенти през месец юни и септември 2018 г. са 305-ма от следните специалности: “Икономика на търговията“, „Икономика на строителството“, “Икономика на недвижимата собственост“, „Бизнес икономика“, “Индустриален бизнес и предприемачество“, „Логистика“, „Аграрен бизнес“ и „Стокознание“.

Студентите бяха поздравени от декана на Стопанския факултет проф. д-р Данчо Данчев, от зам.-ректора проф. д-р Стоян Стоянов и от присъстващите гости, както и от отличника от специалност "Бизнес икономика“  Христина Димитрова. Заместник-ректорът проф. д-р Стоян Стоянов награди следните отличници с общ успех от следването отличен 6.00: Христина Димитрова Георгиева от специалност “Бизнес икономика“, Валентина Пламенова Иванова  от специалност “Бизнес икономика“,  Виктория Димитрова Михайлова-Атанасова от специалност “Икономика на строителството“ и Кристина Каменова Кожухарова  от специалност“ Аграрен бизнес“. Наградени бяха общо 24 отличници. Студентите пяха заедно песента "Клетва" на "Щурците" и „Нека бъде светлина“ на „Подуене блус бенд“. Това беше изненадата на декана за абсолвентите. Галилеевата клетва беше прочетена  от проф. дин Николинка Сълова.