Студентски театър ИкАрт представя "Пръстенът"

11 декември 2018 г., 19.00 ч., зала АУЛА на ИУ