Промоция на випуск 2018 спец."Икономика и организация на туризма" - БАКАЛАВРИ

ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОМОЦИЯ

по връчване на дипломи

Специалност "Туризъм" и "Международен туризъм"
(дипломирани м. юни и м. септември 2018 г.)

04 декември, вторник, Зала 122 12:30 часа

Раздаването на тоги ще се извършва на 04 декември срещу попълнена декларация в Методичен кабинет Н -108

от 08.30 ч. до 10.30 ч., а връщането им от 13.30 ч. до 14.30 ч. на същия ден

Поканват се всички абсолвенти и техните близки да вземат участие в церемонията по връчването на дипломите.